DİĞER SAĞLIK HİZMETLERİ

A
Aile Hekimliği
Anestezi ve Reanimasyon
Ağrı Polikliniği (Algoloji)
Alerji ve İmmünoloji
Aferez
Anjiyo Ünitesi
Acil Servis
Ağız ve Diş Sağlığı / Diş Hekimliği

B
Beslenme ve Diyet
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Böbrek Nakli
Başhekim Yrd.
Biyokimya
Başhekim

C
Cinsel İşlev Bozuklukları ve Vajinusmus Polikliniği
Check-up

Ç
Çocuk Endokrinolojisi
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Hematolojisi ve Onkoloji
Çocuk Cerrahisi
Çene Cerrahisi
Çocuk Nefrolojisi
Çocuk Kardiyolojisi
Çocuk Nörolojisi
Çocuk Onkolojisi
Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Hastalıkları
Çocuk Gelişimi
Çocuk Kalp Cerrahisi
Çocuk İmmünolojisi

D
Doku Gençleştirme ve Yenileme Ünitesi
Diyabet Kliniği
Dermatoloji (Cildiye)
Dahiliye (İç Hastalıkları)

E
El Ayak Bakım Merkezi
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
El ve Mikro Cerrahi
Erişkin Kemik İliği Nakli
Erişkin Hematoloji
Endokrin Cerrahisi
Erişkin ve Pediatrik Kalp Cerrahisi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji

F
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

G
Gastroenteroloji
Göğüs Cerrahisi
Göz Sağlığı ve Hastalıkları
Girişimsel Radyoloji
Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji
Genel Cerrahi
Güzellik, Estetik ve Kozmetoloji
Gastroentrolojik Cerrahi
Girişimsel Onkoloji
Göğüs Hastalıkları

H
Havacılık Tıbbı
HIPEC
Hemodiyaliz
Hematoloji

K
Kemik ve Eklem Kanseri Cerrahisi
Kat Hekimliği
Kalp ve Damar Cerrahisi (KVC)
Kemik İliği Nakli
Klinik Mikrobiyoloji
Klinik Biyokimya
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz
Kadın Hastalıkları ve Doğum

L
Laboratuvar Hizmetleri
Lazer Epilasyon

M
Medikal Estetik
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Medikal Onkoloji

N
Nükleer Tıp
Nefroloji
Nöroloji

O
Ortopedi ve Travmatoloji
Onkolojik Cerrahi
Obezite Cerrahisi
Organ Nakli
Odyoloji
Ortodonti
Odiyo Teknisyeni

P
Periferik Damar ve Aort Cerrahisi
Patoloji
Pediatrik Kemik İliği Nakli
Pediyatrik Hematoloji
Psikoloji
Psikolojik Danışmanlık
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Psikiyatri

R
Romatoloji
Radyoloji
Reflü Cerrahisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyodiagnostik

S
Saç Nakli

T
Taş Kırma (ESWT-ESWL)
Tüp Bebek
Tamamlayıcı Tıp / Akupunktur
Temel Onkoloji
Tıbbi Genetik

U
Uyku Laboratuvarı
Üroloji

Y
Yoğun Bakım Üniteleri
Yenidoğan
Yenidoğan Yoğun Bakımı